Usługi

Obsługa Prawna Firm
 • doradztwo prawne
 • sporządzanie aktów tworzących podmioty gospodarcze, w szczególności umów spółek prawa handlowego, kompleksowa obsługa osób rozpoczynających lub poszerzających działalność gospodarczą
 • prowadzenie postępowań rejestracyjnych podmiotów gospodarczych, co obejmuje przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i złożenie ich we właściwych organach władzy publicznej
 • sporządzanie aktów wewnątrz organizacyjnych podmiotów gospodarczych (np. regulaminy pracy, wynagradzania, a także inne dokumenty wewnętrzne przedsiębiorstwa)
 • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych na podstawie przedłożonych materiałów
 • analiza i ocena ryzyka prawnego wynikającego z umów sporządzonych przez osoby trzecie
 • pełna obsługa spółdzielni mieszkaniowych, socjalnych oraz zarządców nieruchomości
 • zastępstwo procesowe
Obsługa Prawna Osób
 • udzielanie porad prawnych
 • przygotowywanie projektów pism, podań, wniosków składanych do organów władzy publicznej
 • przygotowywanie projektów umów oraz negocjacje ich warunków, reprezentacja we wszelkich sporach sądowych, w szczególności w sprawach gospodarczych, cywilnych, prawa pracy
 • reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych
 • sporządzanie kompleksowych opinii prawnych na podstawie przedłożonych materiałów
 • odszkodowania
 • sprawy przeciwko ZUS o zasiłek macierzyński
 • zastępstwo procesowe
Windykacja
 • windykacja telefoniczna
 • windykacja terenowa
 • kierowanie wezwań do zapłaty przedsądowych i przedegzekucyjnych
 • zbieranie informacji o dłużnikach
 • kierowanie spraw na drogę sądową w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego – wyroku lub nakazu zapłaty, a następnie tytułu wykonawczego
 • wszczynanie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych
 • pieczęć prewencyjna
 • monitoring płatności
 • giełda długów
Czy wiesz jak obciążyć dłużnika kosztami windykacji?
Istnieje możliwość obniżenia opłat związanych z windykacją długów. Obecne przepisy pozwalają te koszty zmniejszyć i przerzucić je na dłużnika. Odpowiednio przeprowadzona procedura pozwala obciążać dłużnika kosztami prowadzonej windykacji długu.
Na podstawie dokumentów można od dłużnika odzyskać część, a nawet całość kosztów poniesionych w czasie windykacji. Koszty te można odzyskać zarówno na etapie polubownym jak i sądowym.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.